Time flies, yet Songkhla local village has never changed เวลาเปลี่ยน แต่ที่แห่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

0 Comments

Time flies, yet Songkhla local village has never changed   เวลาเปลี่ยน แต่ที่แห่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Bangkok, the capital city of Thailand which is the central business of the country. It is full of skyscrapers supporting business, residential, tourism industries. It gradually expands and develops that affect urban lifestyle. People seem to be rushing to follow this economical cycle. However, when we have a chance to visit to our hometown in the southern of Thailand. Truthfully, We have never been proud of being outreach. The small city that brought us up for 20 years has evoked us this time. What we used to experience, we still can find it in the same place. Housing, people, nature, and culture has never changed from our old days. They live without the skyscraper, high speed car, or even sky train. The local try to preserve what they have which sooner become a heritage for new generation. 

The missing value of the big city, yet it can be found from this small town, Songkhla.

It is a charming beauty of Thailand that we have long history that is still preserved all over the country.

ในกรุงเทพมหานครที่เกือบทุกตารางเมตรเต็มไปด้วยอาคารสมัยใหม่แทรกอยู่ตามถนนเกือบทุกสาย กลายเป็นย่านธุรกิจเพื่อการทำมาหากินของผู้คนในเมืองหลวง ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนต่างเร่งรีบให้ทันกับสิ่งรอบตัวและรอบโลกที่ขับเคลื่อนอยู่

ครั้งหนึ่ง เมื่อเราได้พบกับเมืองที่เคยจากมาตั้งแต่วัยเด็กเมื่อยี่สิบปีก่อน ครั้งแรกที่กลับไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้รู้สึกไม่ต่างจากเมื่อยี่สิบปีก่อน เมืองแห่งนี้ชื่อว่าเมืองสงขลา ผู้คนรุ่นเก่าทั้งลุงป้าน้าอา อาคารบ้านเรือน ธรรมชาติรอบข้างทั้งภูเขา ทะเลยังคงสภาพเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไร้ซึ่งอาคารระฟ้า รถยนต์ขับเคลื่อนพลังสูง หรือรถไฟลอยฟ้า ที่แห่งนี้ยังสามารถพบกับผู้คนที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ถ้อยทีถ้ออาศัยพึ่งพาอาศัยกัน สถาปัตยกรรมเก่าที่ถูกอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่สมัยการปกครองของชวา จนถูกเปลี่ยนมือเป็นของกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนปัจจุบัน กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานรุ่นต่อๆมา

คุณค่าบางอย่างที่อาจเลือนไปจากเมืองใหญ่ แต่กลับพบหาได้ในเมืองแห่งนี้ สงขลา

เสนห์เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งของไทยเรา เสนห์ของวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมายาวนาน 

Even though we are a small venture, we feel right to sustain what we are proud of. What we think that nobody has admired in this 21 century. We would like to show everyone the distinctive Thai in the way of Maison Craft. We value the art and craft which represents Thai expression in their own way. 

ถึงแม้ว่าเราจะเป็นธุรกิจเล็กที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในอนุรักษ์คุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเรา แม้ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ดูเชยและล้าหลังสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่เราจะพลิกมุมมองของความเป็นไทยเดิมๆ ด้วยรูปแบบใหม่ที่จะเพิ่มคุณค่าแก่งานศิลปะและหัตถกรรมของไทยเรา ติดตามเราได้ที่ www.maisoncraft.com/blog ทุกเดือน กับเรื่องราวของงานศิลปหัตถกรรมทั่วโลก ที่จะถูกนำมาใช้ในการพลิกความเป็นไทยอีกครั้งในรูปแบบของ Maison Craft